Stichting Twents Vierspan

De Stichting Twents Vierspan Theo Weusthof heeft als doelstelling het bevorderen van de Twentse paardensport in het algemeen en van de mensport in het bijzonder. Ze wil de mogelijkheid scheppen om het Twents vierspan van menner Mark Weusthof op nationaal en internationaal wedstrijdniveau te laten uitkomen.

De Stichting houdt haar leden en sponsors met een nieuwsbrief, die circa vier keer per jaar verschijnt, op de hoogte van de wedstrijdagenda, de resultaten en de ontwikkelingen rond het Twents Vierspan.In het voorjaar, voor de start van het buitenseizoen, nodigt de Stichting al haar sponsors en leden van de vriendenclub uit voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst.

Het dagelijks bestuur van het Twents Vierspan bestaat uit:

naam woonplaats functie
Cees Haulo Losser voorzitter
Monique Weusthof Enschede secretaris
Alphons Hampsink Oldenzaal penningmeester
Maria Siemerink Rossum lid
Paul Siemerink Rossum lid
Edwin Weusthof Rossum lid
Hans IJland Denekamp lid

 

Voor meer informatie, correspondentie en sponsoring van de Stichting Twents Vierspan Theo Weusthof kunt u zich wenden tot het correspondentieadres:
E-mail mweusthof@hotmail.com