Geen sponsordag op 4 april

 

Voor alle zekerheid: de jaarlijkse sponsordag van Twents Vierspan Theo Weusthof gaat zondag 4 april niet door. Het heersende coronavirus gooit zoals bekend roet in het eten voor alle in april en mei evenementen.

Mark Weusthof gaat er vooralsnog vanuit dat het WK dit jaar in Kronenberg -van 2 tot en met 6 september- wel doorgang zal vinden. Op dit moment is de verwachting, dat evenementen voor vierspanrijders die daarvoor op de kalender stonden met een íngedikt’ programma in een kortere periode worden ingehaald. Uiteraard hangt het doorgaan van de wedstrijden vooral af van de wijze waarop en het tempo waarin de strijd tegen  het virus zich ontwikkelt.

Mark is wel van plan nog voor het WK een alternatieve activiteit voor de sponsordag te organiseren. Zodra daarover meer bekend is, volgt uiteraard meer informatie.